اطلاع از شرایط فروش اقساطی

تسهیلات :

مبلغ تسهیلات خرید انواع لوازم خانگی و کالا تا سقف 50 میلیون تومان 

تعداد اقساط تعیین شده بر روی این تسهیلات به صورت 36 قسطه با کارمزد 18 درصد  می باشد.

مدارک مورد نیاز :

1- اصل و کپی شناسنامه وام گیرنده و ضامنین به همراه چک صیاد و پیرینت 6 ماهه حساب

2 – داشتن 2 الی 3 ضامن ، کاسب یا کارمند و یا معمولی و یا باز نشسته با  گردش حساب خوب بدون برگشتی و قسط معوقه در کل سیستم بانکی کشور . در ضمن تسهیلات شامل بیمه اعتباری عمر می باشد و در صورتی که خدای نخواسته وام گیرنده فوت کند بیمه ، اقساط باقیمانده را پرداخت و از ضامنین وصول صورت نمی پذیرد. احراز صلاحیت وام گیرنده و ضامنین برعهده بانک معرفی شده می باشد.

– مبلغ کلیه کالاها در شرایط خرید اقساطی به صورت علی الحساب تعیین می گردد تا متقاضی موفق به دریافت تسهیلات مورد نیاز خود گردد.