7– آیا ضمانتی بابت سپرده گذاری به این شیوه به سپرده گذار داده می شود ؟

گروه صنعتی بیتا به طرفیت آقای محمد علی روشنی به میزان کل مبلغ سپرده مشروط به اینکه بیش از 100 میلیون تومان باشد و کل مبلغ سود مشارکتی که در طول مدت قرارداد می بایست طبق طرح انتخاب شده ، پرداخت گردد ، سفته بر روی قرارداد پرداخت می کند.

جهت بازگشت به صفحه قبل اینجا کلیک کنید