3 – به چه شکلی باید اعتماد کنیم ؟

بهترین راه برای اعتماد به چنین فعالیتهائی تحقیق در مورد آنهاست . در مورد صندوقهای قرض الحسنه میزان سابقه فعالیت و پشتوانه مالی بهترین راه برای اعتماد است . اگر سپرده گذار با سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنه مشکلی نداشته باشد 90 درصد کار تمام است . ولی سوال مهم دیگر در مورد نحوه اعتماد به فعالیت (ما ) گروه صنعتی بیتا چوب می باشد.

ما به جهت جلب اعتماد سپرده گذاران ابتدا توجه دوستانمان را به شنیدن شیوه فعالیتمان دعوت میکنیم .

گروه صنعتی بیتا از سال 1389 فعالیت خود را آغاز نموده و اینک یک دهه از شروع فعالیت آن می گذرد و در طول مدت فعالیت خود سعی کرده تا به صورت مستقیم با سرمایه گذاران و یا سپرده گذاران مواجه نباشد تا انجام فعالیتهایش قابل ارائه به همه و قابل قبول باشد . در این فعالیت نیز سپرده گذار با افتتاح حساب به صورت مستقیم سرمایه خود را در اختیار صندوق های قرض الحسنه قرار می دهند و طبق مفاد قرارداد و فرم شماره یک  ما هیچ گونه حق استفاده از اصل سپرده را نداریم و صندوق قرض الحسنه بر اساس پشتوانه این سپرده ها و استفاده از امتیاز آنها برای مشتریان گروه صنعتی بیتا بر اساس اجازه شخص سپرده گذار  از امتیاز سپرده اش ، تسهیلاتی ارزان قیمت را در اختیار کسانی که صلاحیت دریافت تسهیلات را دارند قرار می دهند و ضامنین مجرب نیز از ایشان اخذ می گردد ،  همچنین این تسهیلات بیمه اعتباری از شرکتهای بیمه ای معتبر ، بیمه می شوند که چنانچه وام گیرنده بنا به هر دلیلی از دنیا رفت شرکت بیمه بدون استفاده از وصول اقساط از ضامنین اقساط باقیمانده را پرداخت نماید.

همانگونه که مشخص گردید گروه صنعتی بیتا هیچگونه سر و کاری با اصل سپرده ، سپرده گذار ندارد و هیچ نقشی در کارگردانی تسهیلات پرداختی نیز ندارد و تنها از سود فروش محصولاتی که از طریق تسهیلات قرض الحسنه ای به فروش رسانیده با سپرده گذار وارد قرارداد گردیده است .  لذا به جهت اعتماد سپرده گذاران محترم به گروه صنعتی بیتا برای پرداخت به موقع سود مشارکت تعیین شده بر روی طرح های به توافق رسیده ، این گروه به میزان کل مبلغ سود سپرده سفته به سپرده گذار پرداخت می نماید و سپرده هایی که رقم آنها از 100 میلیون تومان بیشتر می باشند می توانند بابت اصل سپرده خود نیز سفته دریافت نمایند . همانگونه که در سوال دوم مطرح گردید یک سوپاپ اطمینان دیگری نیز برای سپرده گذار وجود دارد و آن فسخ قرارداد به صورت یکطرفه در صورت عدم رعایت تعهدات مندرج در قرارداد از سوی گروه صنعتی بیتا می باشد .

این گروه جهت تامین اطمینان بیشتر سپرده گذارانی که سپرده خود را به صورت عدم دریافت سود مشارکت به صورت ماهیانه با آن قرارداد می بندند و سود خود را به صورت ماهیانه در حساب مسدود در صندوق به صورت واریز غیر قابل برداشت مقرر می نماید ، سود مشارکت هر 6 ماه آتی را یکجا پس از یکماه از عقد قرارداد به حساب ایشان واریز می نماید .

جهت بازگشت به صفحه قبل اینجا کلیک کنید